Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. Tân Định Đang Ngoại tuyến
  Điều Hành Server
  Tân Định's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  113
  Thanks
  7
  Thanked 23 Times in 22 Posts

  Hướng Dẫn Cách Kiếm Đồ Săn Đồ trong GAME

  #1
  1. Traint ngọc các loại :
  .tại máp Barack (ngọc bless soul chaos cre life)
  .đi BC8
  .đi Devil 7
  .đi chaos
  .đi sự kiện Sum
  .đi sự kiện thỏ

  2. Săn ngọc Custom : tại máp Barack
  .nhặt 255 hoa mai vàng về đổi tại Bottrade Sub-1 lorencia (ngoc cấp độ,exl,may mắn, socket,thần ...)
  .tỉ lệ thành công : 10%
  .auto : H M V

  3. Săn đồ exl cấp 1 - 5 : săn boss vàng TẠI ĐÂY <-- click vào

  4. Săn đồ 380 : Kundun - Đi tháp Maya
  TẠI ĐÂY <-- click vào

  5. Săn đồ socket : Medusa
  TẠI ĐÂY <-- click vào

  6. Săn đồ SS12 : Quỷ vương - Nhện
  TẠI ĐÂY <-- click vào

  7. Săn điểm PC Point để cộng hưởng :
  TẠI ĐÂY <-- click vào

  8. Cách kiếm Vpoint hoặc Gcon :
  Săn vé Satan và ra web tài khoản đổi


  9. Nhặt lông vũ + hhht : tại máp Icarus

  10. Cách ep Wing 2.5 :
  TẠI ĐÂY <-- click vào

  11. Cách ep Wing 3 :
  TẠI ĐÂY <-- click vào

  12. Cách ep Wing 4
  :TẠI ĐÂY <-- click vào:

  13. Cách ep Wing 8 :
  : TẠI ĐÂY <-- click vào

  14. Cách ep Wing Siêu Wing :
  : TẠI ĐÂY <-- click vào

  15. Cách chỉnh auto nhặt cho các Item : TẠI ĐÂY <-- click vào

  16. Cách kiếm vé đi Sky :
  .Mua shop PC trong game - webshop
  .Đem 1 áo tàng hình + 8 về lorencia sv 1 gd với NPC Bottrade là dc

  17. Cách kiếm gấu traint hằng ngày :
  18....

  19. Hướng dẫn cụ thể xài AUTORESET trong game và Autoreset khi OFF game
  .Click vào link này để xem HD - /autoreset hoặc /autoresetvip

  20. Cách kiếm nguyên liệu Wing 2.5 + 3 + 4 + 8 + Siêu wing
  .Săn boss Kundun
  .Săn boss Medusa
  .Săn boss Quỷ Vương
  .Săn boss Nhện
  .Săn boss Tháp tinh luyện Maya

 2. chichi118 Đang Ngoại tuyến
  Tâm Huyết
  chichi118's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2019
  Bài viết
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  #2
  Trích dẫn Gửi bởi T&#226;n Định Xem bài viết
  1. Traint ngọc c&#225;c loại : .tại m&#225;p Barack (ngọc bless soul chaos cre life) .đi BC8 .đi Devil 7 .đi chaos .đi sự kiện Sum .đi sự kiện thỏ 2. Săn ngọc Custom : tại m&#225;p Barack .nhặt 255 hoa mai v&#224;ng về đổi tại Bottrade Sub-1 lorencia (ngoc cấp độ,exl,may mắn, socket,thần ...) .tỉ lệ th&#224;nh c&#244;ng : 10% .auto : H M V 3. Săn đồ exl cấp 1 - 5 : săn boss v&#224;ng http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?630-Th%E1%BB%9Di-gian-di%E1%BB%85n-ra-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-Ingame-v%C3%A0-c%C3%A1c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn&amp;p=4118#post4118&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL] 4. Săn đồ 380 : Kundun - Đi th&#225;p Maya http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?630-Th%E1%BB%9Di-gian-di%E1%BB%85n-ra-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-Ingame-v%C3%A0-c%C3%A1c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn&amp;p=4118#post4118&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL] 5. Săn đồ socket : Medusa http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?630-Th%E1%BB%9Di-gian-di%E1%BB%85n-ra-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-Ingame-v%C3%A0-c%C3%A1c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn&amp;p=4118#post4118&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL]http://forum.mutandinh.vn/showthread.php?630-T%C3%A2n-%C4%90%E1%BB%8Bnh-Th%E1%BB%9Di-gian-di%E1%BB%85n-ra-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-Ingame-v%C3%A0-c%C3%A1c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn&amp;p=4118#post4118&quot;] [/URL] 6. Săn đồ SS12 : Quỷ vương - Nhện http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?630-Th%E1%BB%9Di-gian-di%E1%BB%85n-ra-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-Ingame-v%C3%A0-c%C3%A1c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn&amp;p=4118#post4118&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL] 7. Săn điểm PC Point để cộng hưởng : http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?626-C%C3%A1ch-ki%E1%BA%BFm-%C4%91i%E1%BB%83m-PC-Point-v%C3%A0-c%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-C%E1%BB%99ng-H%C6%B0%E1%BB%9Fng&amp;p=4114#post4114&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o [/URL] 8. C&#225;ch kiếm Vpoint hoặc Gcon : Săn v&#233; Satan v&#224; ra web t&#224;i khoản đổi 9. Nhặt l&#244;ng vũ + hhht : tại m&#225;p Icarus 10. C&#225;ch ep Wing 2.5 : http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?612-H%C6%B0%C6%A1%CC%81ng-D%C3%A2%CC%83n-E%CC%81p-Wing-2-5&amp;p=4100#post4100&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o [/URL] 11. C&#225;ch ep Wing 3 :http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?613-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-%C3%89p-C%C3%A1nh-C%E1%BA%A5p-3&amp;p=4101#post4101&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL] 12. C&#225;ch ep Wing 4 :http://forum.mutandinh.vn/showthread.php?614-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-%C3%89p-C%C3%A1nh-C%E1%BA%A5p-4&amp;p=4102#post4102&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL]http://forum.mutandinh.vn/showthread.php?614-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-%C3%89p-C%C3%A1nh-C%E1%BA%A5p-4&amp;p=4102#post4102&quot;]: [/URL] 13. C&#225;ch ep Wing 8 : :http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?615-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-%C3%89p-C%C3%A1nh-C%E1%BA%A5p-8&amp;p=4103#post4103&quot;] TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL]https://www.youtube.com/watch?v=ECmSpMoUTyY&quot;] [/URL]14. C&#225;ch ep Wing Si&#234;u Wing : :http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?616-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-%C3%89p-C%C3%A1nh-Si%C3%AAu-Wing&amp;p=4104#post4104&quot;] TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL] 15. C&#225;ch chỉnh auto nhặt cho c&#225;c Item : http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?623-C%C3%A1ch-vi%E1%BA%BFt-Auto-Item-Ingame&amp;p=4111#post4111&quot;]TẠI Đ&#194;Y &lt;-- click v&#224;o[/URL] 16. C&#225;ch kiếm v&#233; đi Sky : .Mua shop PC trong game - webshop .Đem 1 &#225;o t&#224;ng h&#236;nh + 8 về lorencia sv 1 gd với NPC Bottrade l&#224; dc 17. C&#225;ch kiếm gấu traint hằng ng&#224;y : 18.... 19. Hướng dẫn cụ thể x&#224;i AUTORESET trong game v&#224; Autoreset khi OFF game http://forum.muxoac.com/showthread.php?626-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-autoreset-v%C3%A0-reset-l%C3%BAc-OFF-game&amp;p=4114#post4114&quot;]http://4r.mutandinh.vn/showthread.php?624-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-autoreset-v%C3%A0-reset-l%C3%BAc-OFF-game&amp;p=4112#post4112&quot;].Click v&#224;o link n&#224;y để xem HD - /autoreset hoặc /autoresetvip[/URL][/URL]http://forum.muxoac.com/showthread.php?626-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-autoreset-v%C3%A0-reset-l%C3%BAc-OFF-game&amp;p=4114#post4114&quot;] [/URL] 20. C&#225;ch kiếm nguy&#234;n liệu Wing 2.5 + 3 + 4 + 8 + Si&#234;u wing.Săn boss Kundun .Săn boss Medusa .Săn boss Quỷ Vương .Săn boss Nhện .Săn boss Th&#225;p tinh luyện Maya
  Up cho chúng ta cùng lên để phát triển tốt hơn............................!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 3. chichi118 Đang Ngoại tuyến
  Tâm Huyết
  chichi118's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2019
  Bài viết
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  #3
  Trích dẫn Gửi bởi chichi118 Xem bài viết
  Up cho ch&#250;ng ta c&#249;ng l&#234;n để ph&#225;t triển tốt hơn............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  xin chúc sức khoẻ và thành công mãi mãi.............................................. .................................................. ..............................

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •