• ĐUA TOP MASTER trong ngày
  Tóp Tất Cả

  ► Thời gian:


  - Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 09/10/2019
  - Kết thúc lúc : 23:59 ngày 09/10/2019


  ► Nội Dung:  - Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
  Lưu ý : dựa theo bảng xếp hạng master - max 600 điểm
  không max cung dc top chỉ cần đứng top là dc  ► Phần Thưởng:
  TOP
  Phần thưởng
  1 1 vũ khí SS12 2 Option + 0 theo chủng tộc
  2 1 Vũ khí Socket 2 Option + 0 theo chủng tộc
  3 1 Vũ khí 380 2 Option + 0 theo chủng tộc  ĐUA TOP 3 Ngày
  Tóp Tất Cả


  ► Thời gian:


  - Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 09/10/2019
  - Kết thúc lúc : 23:59 ngày 11/10/2019


  ► Nội Dung:  - Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
  Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
  ► Phần Thưởng:


  TOP
  Phần thưởng
  1 150.000 Gcent
  2 100.000 Gcent
  3 70.000 Gcent
  4 - 5 50.000 Gcent
  .................................................. ...................................


  ĐUA TOP 5 Ngày
  Tóp Tất Cả
  ► Thời gian:


  - Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 09/10/2019
  - Kết thúc lúc : 23:59 ngày 13/10/2019


  ► Nội Dung:  - Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng
  TOP TẤT CẢ .  Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé  TOP
  Phần thưởng
  1 1 Wing 8 Luck 1 Option + 0
  2 100.000 Gcent
  3 70.000 Gcent
  4 - 5 50.000 Gcent
  .................................................. .................................

  ĐUA TOP 7 NGÀY
  Top Tất Cả
  ► Thời gian:  - Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 09/10/2019
  - Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/10/2019


  ► Nội Dung:  - Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .

  Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


  ► Phần Thưởng:  TOP
  Phần thưởng
  1 1 Wing 8 Luck 2 Option + 0
  2 100.000 Gcent
  3 70.000 Gcent
  4 - 5 50.000 Gcent
  .................................................. ..........................................


  Click vào đây đễ xem Link Danh Hiệu Ingame


  ĐUA TOP CHỦNG TỘC
  TOP ITEM


  Đổi giới tính vào ngày 17/10 sẽ bi loại , ngày 16/10 trở đi thì OK


  ► Thời gian:  - Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 09/10/2019
  - Kết thúc lúc : 23:59 ngày 17/10/2019


  ► Nội Dung:  - Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
  - Đổi giới tính vào ngày đua top sẽ bị loại, đổi giới tính trước ngày đua top là OK
  - Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

  Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

  ► Phần Thưởng:

  TOP
  Phần thưởng
  1 Set SS12 2 Option + 0 theo chủng tộc

  2 Set Socket 2 Option + 0 theo chủng tộc
  3 200.000 Gcon