Nạp thẻ cho admin :
(đã có chức năng nạp thẻ tại Web check lâu- pm admin nạp cho nhanh nhé)

. Nạp 100k thẻ cào - được 150K Gcon và được tính tóp NẠP THẺ là : 150.000 đ
Nạp ATM cho admin
. Nạp 100k ATM ---- được 200K Gcon và đước tính tóp NẠP THẺ là : 200.000 đ
Gởi thẻ hoặc ATM qua Admin = cách liên hệ trực tiếp Admin qua facebook link
:
https://www.facebook.com/maithinh1994
hoặc số điện thoại nóng
0862204421 Gặp Ad Thịnh


TÍCH MỐC NHẬN QUÀ :


Mốc Nạp Phần thưởng nhận được khi đạt mốc Quà thêm Nhận Ngay
50.000 5 Box Kundun tự chọn

100.000 5 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
Tặng 1 Wing 4 Luck + 9
200.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
300.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
Được Up wing 4 trên thêm
1 dòng exl tự chọn
400.000
10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
500.000
10 Box Kundun tự chọn
5b
+ 5s


600.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
Được Up wing 4 trên thành
Wing 8 1 dòng exl tự chọn
700.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
800.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
900.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
1.000.000 10 Box Kundun tự chọn
5b + 5s
Được Up wing 8 trên thêm
1 dòng exl tự chọn
3 TOP PHÚ HỘ OPEN ĐỢT 1
- Bắt đầu: 13h00' ngày 09/10/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 17/10/2019


Nội dung sự kiện:

• Sau khi kết thúc sự kiện 5 Nhân vật có đóng góp tài lực cho máy chủ mạnh nhất sẽ được nhận những phần thưởng tri ân có giá trị cao từ ban quản trị
Lưu ý:
- Số Gcoin nạp tối thiểu để nhận thưởng >1.000.000 Gcoin
- Chỉ 5 người đừng top trong BXH phú hộ mới được nhận
- Top 6 trở đi sẽ nhận được TOP 5
- Nhận theo thứ tự TOP, vượt mốc sẽ được up + Wing theo mốc dưới
**Nhắc lại : chỉ có 5 người trong TOP Phú Hộ mới dc quà ngon , tóp 6 trở đi sẽ nhận top 5**
- Sự kiện kết thúc vào đúng 24h00 phút, hãy nạp thẻ trước thời gian này,
vì những thẻ từ 24:00p1s giây trở đi sẽ không được tính vào bảng xếp hạng.


Top Nạp Thẻ
1.000.000 < Gcoin < 2.000.000 2.000.000 < Gcoin < 3.000.000 Gcoin > 3.000.000
Top 1 Siêu W Luck 1 Op + 13
6 Item 380 4 Op + 13
Bộ Ring pen 4op + 13
Sét thần cấp 3 4op 13
1 Sói Hoàng Kim

Siêu W Luck 2 Op + 14
6 Item Socket 4op + 14
Bộ Ring pen 4op + 14
Sét thần cấp 5 4op 14
1 Sói Hoàng
Kim
Siêu W Luck 3 Op + 15
6 Item SS12 4op + 15
Bộ Ring pen 4op + 15
Sét thần 380 4op 15
1 Sói H
oàng Kim
Top 2 Siêu W Luck 1 Op + 12
6 Item 3
80 4 Op + 12
Bộ Ring pen
4op + 12
Sét thần cấp 3 3op 12
1 Sói Tấn
Công
Siêu W Luck 2 Op + 13
6 Item Socket 4op + 13
Bộ Ring pen 4op + 13
Sét thần cấp 5 3op 13
1 Sói Tấn
Công
Siêu W Luck 3 Op + 14
6 Item SS12 4op + 14
Bộ R
ing pen 4op + 14
Sét thần 380 3op 14
1 Sói
Hoàng Kim
Top 3 Siêu W Luck 1 Op + 11
6 Item 380 4 Op + 11
Bộ Rin
g pen 4op + 11
Sét thần cấp 3 2op 11
1 Sói Phò
ng Thủ
Siêu W Luck 2 Op + 12
6 Item Socket 4op + 12
Bộ Ring pen 4op + 12
Sét thần cấp 5 2op 12
1 Sói Phòn
g Thủ
Siêu W Luck 3 Op + 13
6 Item SS12 4op + 13
Bộ Ring pen 4op + 13
Sét thần 380 2op 13
1 Sói H
oàng Kim
Top 4 Siêu W Luck 1 Op + 10
6 Item 380 4 Op + 10
Bộ Ring pen 4op + 10
Sét thần cấp 3 1op 10
1 Sói T
hường
Siêu W Luck 2 Op + 11
6 Item Socket 4op + 11
Bộ Ring pen 4op + 11
Sét thần cấp 5 1op 11
1 Sói T
hường
Siêu W Luck 3 Op + 12
6 Item SS12 4op + 12
Bộ Ring pen 4op + 12
Sét thần 380 1op 12
1 Sói H
oàng Kim
Top
5
Siêu W Luck 1 Op + 9
6 Item 380 4 Op + 9
Bộ Ring pen 4op + 9
Sét thần cấp 3 luck 9
1 Sói Thườn
g
.....................................
Siêu W Luck 2 Op + 10
6 Item Socket 4op + 10
Bộ Ring pen 4op + 10
Sét thần cấp 5 luck 14
1 Sói T
hường
......................................
Siêu W Luck 3 Op + 11
6 Item SS12 4op + 11
Bộ Ring pen 4op + 11
Sét thần 380 luck 11
1 Sói H
oàng Kim
.....................................
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5
ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó

Lưu ý :
Drop nl wing 4 đã mở ngay khi Open game, còn lại chưa
00h ngày 08/10 mở Drop nguyên liệu ép Wing 8 ở các BOSS
Các item socket ss12 đã rơi ở trong BOSS TO